Vaša úspešná voľba
Vízia, myšlienka, architektúra

Vízia, myšlienka, architektúra

Budča residence bude jedným z najmodernejších vilových rezidencií v regióne. Poskytne luxusné ale zároveň maximálne pohodlné bývanie. Celé územie poskytne 37 parciel, ktoré budú pripravené vrátane kompletných inžinierských sietí (prípojky vody, elektriny, plynu, kanalizácia, cestná infraštruktúra, osvetlenie). Celé územie bude k dispozícii začiatkom júna 2010, kompletne bude odovzdané v septembri 2010. Realizáciu vrátane inžinierských sietí zabezpečuje spoločnosť PROFINN, člen skupiny MSJ GROUP.

Vily Budča Residence budú osadzované tak, aby prinášali maximálny komfort. Polohopisné osadenie jednotlivých víl nie je z hľadiska Územného plánu obce limitované stavebnou čiarou. Ľudia sa v nej budú lepšie orientovať, ľahšie sa s takýmto prostredím stotožnia a nadviažu v ňom kontakty. Residencia bude predstavovať do najmenšieho detailu prepracované prímestské bývanie, ktoré bude prevažne orientované na generáciu mladých, dynamických ľudí.

POZRITE SI AKTUÁLNU PONUKU POZEMKOV